Czym zajmuje się radca prawny

Radca prawny, adwokat, prokurator – to niektóre z zawodów prawniczych. Przedstawiciele każdego z tych zawodów noszą specjalne togi, które różnią się od siebie kolorem żabotu. Dla laika rozróżnienie zakresu działalności prawników może być nieco skomplikowane. Czy zajmuje się radca prawny, czyli prawnik w niebieskim żabocie?

Kim jest radca prawny?

Radcą prawnym nazywamy osobę, która ukończyła studia wyższe na kierunku Prawo, odbyła trzyletnią aplikację radcowską oraz zdała egzamin zawodowy. Spis radców prawnych jest powszechnie dostępny dla każdego. Prawnik posiadający uprawnienia radcowskie jest wpisany na Okręgową Listę Radców Prawnych.

Niektórzy wychodzą z mylnego założenia, że biura doradztwa prawnego to kancelarie radców pranych. Tymczasem porad prawnych może udzielać każdy magister prawa, natomiast nie każdy dysponuje kompetencjami radcy prawnego.

Jak zostać radcą prawnym?

Droga do tytułu radcy prawnego jest dość długa i trudna. Na aplikację radcowską dostają się tylko najlepsi i najbardziej ambitni absolwenci prawa. Samo ukończenie studiów prawniczych jest nie lada wyzwaniem. Jednak osoby, które pokonały najtrudniejszy odcinek swojej zawodowej ścieżki, mogą liczyć na prestiż, powszechne uznanie i wysokie zarobki.

Radcą prawnym może zostać tylko i wyłącznie osoba, która ukończyła studia prawnicze. Po uzyskaniu dyplomu kandydat może ubiegać się o możliwość odbycia aplikacji radcowskiej. Trwa ona trzy lata, a jej celem jest przygotowanie aplikanta do prowadzenia samodzielnej praktyki. Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, aplikant zostaje wpisany na Okręgową Listę Radców Prawnych i od tego momentu może prowadzić samodzielną praktykę.

Czym zajmuje się Radca prawny?

Wiele osób wychodzi z mylnego założenia, że jedynym zadaniem radcy prawnego jest udzielanie porad. Rzeczywiście jest to główna idea tego zawodu, ale kompetencje i umiejętności radców prawnych są dużo szersze.

Radca prawny nie tylko doradza osobom, wobec których prowadzona jest sprawa w sądzie, ale także może reprezentować swoich klientów na sądowej wokandzie. Wyjątkiem są sprawy karne i karno-skarbowe. Oprócz tego radcy prawni mogą wydawać opinie na temat wyroków sądów i stanowią ważną grupę zawodową przy przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju nowelizacji ustaw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here