Wielu posiadaczy pojazdów mechanicznych zastanawia się, jak sens może mieć obowiązek wykupywania przez właściciela ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Sens jest taki, że ubezpieczenia OC pozwalają nam nie ponosić pełni odpowiedzialności majątkowej w razie wystąpienia wypadku komunikacyjnego z naszej winy, a pieniądze poszkodowanemu wypłaca wtedy firma ubezpieczeniowa. Warunkiem wykupienia polisy OC jest opłacanie składek ubezpieczeniowych. Wysokość stawki OC zależna jest od bardzo wielu czynników, m.in. od wieku posiadacza samochodu osobowego, stażu za kierownicą, miejsca zamieszkania itp. Ubezpieczenia OC, o czym niewielu wie, a o czym warto wspomnieć, nie dotyczą jednak tylko kierowców. Według polskiego prawodawstwa tego typu ubezpieczenia muszą posiadać również m.in. adwokaci, architekci i inżynierzy budownictwa, radcy prawni, brokerzy, rolnicy czy m.in. doradcy podatkowi. Słowem, wszystkie te osoby, których zawód może wiązać się z narażeniem na straty osób trzecich. Co ważne, w przypadku każdego ubezpieczenia OC istnieje tzw. suma gwarancyjna, czyli pułap pieniężny, która stanowi określoną kwotę, jaką zakład ubezpieczeniowy będzie w stanie wypłacić z tytułu odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody lub straty…

www.pointsofview.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here