Ten odbiór robót, ma na celu ostateczne dokonywanie etapami w miarę ich wykonania, różnych zadań. Może być on częściowy i ostateczny. Zatem odbioru częściowego, dokonuje się w celu ułatwienia, a także przyspieszenia odbioru całego to obiektu. Odbiór końcowy natomiast, ma on na celu, stwierdzenie zgodności danych robót. Z przebiegu odbioru, robi się protokół, w którym ocenia się zarazem wykonane już prace, natomiast zauważone usterki, kwalifikuje się je do poprawy, lub też do wymiany. Taki protokół jest podstawą do przyjęcia danego obiektu, przez inwestora, po usunięciu przez danego wykonawcę, powstałych usterek. Natomiast po odbiorze częściowym i już ostatecznym, dany wykonawca, robi kosztorys, tak zwany powykonawczy, który z kolei jest podstawą do wystawienia faktury VAT. Data wystawienia tej faktury, przez wykonawcę, jest zarazem momentem sprzedaży produkcji budowlano- montażowej, oraz jest dokumentem, na podstawie którego następuje zapłata za te wykonane roboty. Istnieją takie faktury, jak: częściowe i końcowe. Dany inwestor, ma wręcz obowiązek sprawdzić zgodność danej faktury z wykonanymi robotami, i również z kosztorysem, i także stosowanie do przepisów, i także umowy, którą trzeba za nią zapłacić.

lepszalokata.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here