Stopa procentowa to jedno z najważniejszych narzędzi jakie posiada bank centralny w zakresie możliwości sterowania rynkiem monetarnym w danym kraju. Wysokość stopy procentowej wpływa na wielkość inflacji. Z tego powodu bank centralny podejmuje działania na rynku pieniężnym przede wszystkim w sytuacji, gdy działa presja inflacyjna. W monetarnych teoriach ekonomicznych uważa się, że w każdej gospodarce musi i powinna występować inflacja, a jednocześnie nie może być ona , zbyt duża, gdyż w takiej sytuacji realne dochody firm, czy osób indywidualnych bardzo szybko spadają. Teorie monetarne nie zawsze wskazują, jak praktycznie można przeciwdziałać presji inflacyjnej. Bank centralny nie wpływa poprzez stopy procentowe bezpośrednio na uczestników rynku, jacy generują inflację. Wpływa on jedynie pośrednio, gdyż bezpośrednio wpływa jedynie na banki. Zakłada się, że niższa stopa procentowa powinna skłaniać banki do obniżania stóp procentowych, co powinna powodować, że kredyt jest tańszy i łatwiejszy do uzyskania. Z drugiej strony wyższe stopy procentowe powinny podnosić wysokość stóp procentowych depozytów. W praktyce reakcje banków nie zawsze są do przewidzenia, co wynika choćby z nadpłynności finansowej w bankach, zwłaszcza w dużych bankach, jakie są liderami rynku.

www.tikal.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here