Jedną z najbardziej obszernych nauk, określanych mianem dyscypliny społecznej, jest ekonomia. Co ciekawe, obejmuje ona bardzo wiele zagadnień, z czego nie każdy sobie zdaje sprawę. W potocznym rozumieniu ekonomia jest utożsamiana z finansami, a przecież pojęcie finansów zawiera się w definicji ekonomii. Trzeba przy tym zaznaczyć, ze finanse to tylko jedno z zagadnień, którymi zajmuje się ekonomia. Ekonomiczne podejście do życia zakłada konieczność rozdysponowania ograniczonych zasobów, pomiędzy nieograniczone potrzeby ludzkie. Gospodarka kraju, w zasadzie niezależnie od tego, gdzie on się znajduje, nastawiona jest na jak najbardziej ekonomiczne rozdysponowanie swoich zasobów, zwłaszcza jeśli chodzi o sferę finansów. Niestety, nigdy nie posiadamy tyle zasobów, aby móc zaspokoić potrzeby wszystkich, dlatego też trzeba przedkładać dobro ogółu, nad dobro jednostki. Jest to naturalna kolej rzeczy w każdej gospodarce, niezależnie od tego, na jaką skalę się ją rozpatruje.

acutemind.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here